Tak

Tak

Byta tak: Droppar det från taket när det regnar? Då behöver du inte läsa vidare utan åtgärda läckan så fort som möjligt. Men ibland kan det vara värt att byta tak även om det inte finns synliga skador eller läckor. Taket är en av de viktigaste förutsättningarna för ett friskt och välmående hus, och du kan undvika stora fuktskador genom att inspektera och underhålla ditt tak regelbundet, särskilt efter en lång vinter eller en hård storm. Har du redan konstaterat att det är dags att fräscha upp taket, eller bara byta beklädnad av estetiska skäl, är det många saker som du bör ta ställning till: vad har du råd med? Hur lång tid kommer takomläggningen att ta? Vilken takbeläggning ska jag välja? Behövs det bygglov? Kan jag göra jobbet själv? Dessa frågor har inga enkla svar, men i den här guiden får du en djupare inblick i vad en takomläggning innebär och konkreta tips om hur du går tillväga.

Vanligaste takformer och -konstruktioner

Det finns även olika sorters beklädnader att välja mellan:

Takplåt i metall: Mångsidigt tak som kan läggas på många olika typer av byggnader. Kräver minst 10 graders lutning på taket.
Shingel: Ganska lätt att lägga, men kräver god isolering och minst 14 graders lutning på taket.
Trätak: Bör helst ha en lutning på minst 22 grader. Något svårare att lägga.
Tegelpannor: Praktiskt taget ett underhållsfritt material som håller länge.
Betongpannor: Minst 15 graders lutning, enkelt att underhålla och lång livslängd. Det vanligaste takmaterialet i Sverige.
Ytpapp: Enklare taktyp som man kan lägga själv, används ofta på garage och komplementbyggnader.
Skiffer: Traditionell beklädnad i Norden med goda egenskaper och väldigt lång livslängd.
Torvtak: Grönt yttertak som har en lång tradition i Sverige och god isoleringsförmåga. Kan läggas på tak med en lutning mellan 3 och 30 grader.

Hur vet man om underlagstaket måste bytas?

Underlagstaket är en takkonstruktionen som ligger under yttertaket (pannor, shingel eller takplåt, osv.) och som täcks av en duk eller ett underlag som till exempel tjärpapp, polyester eller plastfolie. Underlagstaket, tillsammans med det primära taket, hjälper till att hålla taket torrt. Om underlagstaket är i dåligt skick måste det också bytas ut, och många väljer att göra det när de ändå byter takbeklädnad.

Byter du både underlagstaket och yttertaket på rätt sätt säkerställer du ett tätt tak för flera decennier framöver. Takläggning är ett avancerat och inte minst riskfyllt jobb, så ta kontakt med en besiktningsman eller takmontör som kan inspektera taket.

Livslängd på olika tak

Takets livslängd beror på olika faktorer. Typ av tak, material, kvalitén på takläggningen och yttre faktorer spelar bland annat in. Nedan kan du se en översikt över den “normala” livslängden för de olika typerna av tak:

Skiffer: ca 40-100 år

Trä: 20-40 år, men kan också vara betydligt längre om underhållet sköts

Betongpannor: ca 40-60 år

Tegelpannor: ca 60-80 år

Shingel: ca 30-40 år

Torv: ca 40-60 år

Decra: ca 40-60 år

Märk väl att livslängden varierar från tak till tak. Som tumregel bör taket inspekteras av ett proffs var tionde år för att säkerställa att:

Rörgenomföringar är täta

Rännor och ventilationshuvar är i gott skick

Takbeklädnaden är hel

Takstol, vindskivor och beslag är röt-, rost- och sprickfria

Hängrännan och stuprör är hela och täta

Inga fuktskador är synliga

Ingen mögel eller röta förekommer på vinden

Lönar det sig att byta tak innan man ska sälja?

Du som funderar på att sälja din bostad kanske har ett tak i dåligt skick som kan försvåra försäljning. Då är frågan om det är lönt att lägga nytt tak eller inte aktuell. Det går tyvärr inte att ge ett fast besked om saken, då det beror på hur attraktiv din bostad är och bostadsmarknadens tillstånd. Generellt sett kan man säga att taket inte är det första en spekulant märker på ett hus. Men som köpare har man alltid en undersökningsplikt och då kommer en besiktningsman utan tvekan att kunna bedöma om taket behöver läggas om eller inte. Ett otätt tak kan som sagt leda till stora fuktskador, och det är inte många som vågar sig in på ett husköp om det finns en risk för rötangrepp i konstruktionen.

I slutändan måste du själv avgöra om det är värt att byta tak. Bor du i ett attraktivt område i närheten av en storstad eller exempelvis havet spelar det nog ingen roll. Du kommer säkert att kunna sälja din bostad, men du kanske inte får det bud du förväntat dig, eller så blir det inte en lika snabb affär som du tänkt dig. Är läget du bor i mindre attraktivt bör du åtmi.

X