Badrum

Badrum renoveiring

När man överväger att renovera badrummet är det många frågor som dyker upp. Hur mycket kostar det? Vilka företag har den kompetens som krävs? Hur lång tid tar det? Hur inreder jag badrummet? De här frågorna och många fler får du svar på i den här guiden som handlar om renovering av badrum. Du kan också få konkreta tips för hur du kan göra för att få ett lyckat slutresultat.

Kakel-på-kakel eller totalrenovering?

Om du har ett badrum som känns gammalt och slitet har två alternativ att välja mellan: att renovera ytskikten eller en totalrenovering.

Är det aktuella badrummet 15-20 år eller äldre, och slitet, är en totalrenovering det vanligaste.

Om badrummet har mindre än 15 år på nacken och fortfarande har en hög teknisk standard (elledningar, rör, ventilation, tätskikt) kan det vara ett klokt drag att begränsa projektet till en delrenovering. Då lägger man till exempel ett nytt klinkergolv på det existerande golvet, byter badrumsmöbler, inventarier och armaturer. Observera att det är helt avgörande att du vet att badrummet är byggt i enlighet med gällande regelverk och att det inte finns några läckage eller fuktskador innan du börjar med att renovera ytskikten. Du måste också vara medveten om att en del badrumsentreprenörer inte utför delrenoveringar och du kommer heller inte att få någon garanti på badrummet. En totalrenovering kan däremot ge dig en garanti, förutsatt att entreprenören lämnar garanti på arbetet, vilket inte alla gör. Dessutom får du vid en totalrenovering ett badrum som har den tekniska standard som gäller i dagsläget.

När bör man renovera badrummet?

Det är några olika faktorer som påverkar badrummets livslängd, till exempel hur badrummet byggdes upp under den senaste renoveringen, belastning (till exempel om duschgolvet är det samma som klinkergolvet eller om det finns en duschkabin) och kvaliteten på materialet som har använts tidigare.

Många väljer att renovera badrummet i samband med att man köper en ny bostad eller när man vill ha en annan inredningsstil, bygga ut badrummet eller installera fler funktioner. Rekommendationen är att ett badrum ska renoveras med 20-30 års intervall men många väljer att göra det oftare eftersom funktioner och design förbättras och förändras över tid. Armaturer och handfat har normalt sett en livstid på cirka 15 år medan kakel/klinker och badkar kan hålla betydligt lägre än så.

Man kan också fundera på när på året det är enklast och går fortast att renovera badrummet. Generellt sett är det så att månaderna precis före och efter sommarsemestern är de mest hektiska för alla hantverksföretag. Under de här tidsperioderna är det många kunder som vill få olika byggprojekt utförda. Av den anledningen kan du med fördel planera renoveringen av badrummet till vintermånaderna då det i regel är lättare att hitta duktiga entreprenörer med mindre arbetsbelastning och bra priser. Oavsett vilken tid på året du väljer att boka in renoveringsarbetet är det en god idé att planera ett par månader i förväg. Börja med att föra en dialog med vår företag någon eller några månader innan du vill påbörja arbetet så minskar sannolikheten för tidsbrist och problem med att utföra åtgärderna. 

Om du ska dra nya rör eller göra avsevärda ändringar i befintliga VA-stammar

Brandcellen bryts (brandcellen bryts i regel när avlopp eller jordrör byts ut)

När det krävs ändringar och åtgärder i bärande väggar eller husets grundkonstruktion

Om du ska göra om en biarea (oinrett utrymme) till boyta (badrum) eftersom det här innebär en förändrad användning av utrymmet

Om du bor i ett lägenhetshus kan det därför vara bra att kontrollera huruvida brandcellen bryts eller ej, innan du påbörjar projektet. En badrumsentreprenör kan för det mesta bistå dig vid en ansökan till kommunen om det finns behov av en sådan.

Behöver jag ett godkännande från kommunen?

Normalt sett behöver man inte göra en anmälan eller ansöka om bygglov hos kommunen när man ska renovera badrum. Men det finns några åtgärder som är anmälningspliktiga och som kan kräva bygglov:

Tätskikt

X