Rivning av byggnader

Rivningsarbete

Både i privata hem och på företag finns det situationer där man kan behöva utföra ett rivningsarbete. Både av enklare och mer omfattande karaktär. Det kan handla om allt från att riva en vägg eller förändra planlösningen under en renovering till att riva en hel byggnad. Oavsett orsak och hur behovet ser ut finns det gynnsamma fördelar med att låta en kunnig entreprenör utföra arbetet.

Först och främst så kan man känna sig säker på att arbetet blir både effektivt och säkert utfört. Alla rivningsarbeten medför oundvikligt en hel del risktaganden där både människor och egendom kan ta skada. Därtill behövs det också erfarenhet för att planera för rivningen så att störningar och oljud minskas.

ROT-avdrag vid rivning i hemmet

Då du anlitar oss för rivning i ditt privata hem kan du använda ROT-avdraget. En skattereduktion som gör vår professionella hjälp än mer prisvärd. Låt oss veta att du vill nyttja avdraget redan vid beställning så räknar vi med det i offerten och hanterar sedan all kontakt med Skatteverket. Mer om vilka kriterier som gäller och hur mycket reduktionen innebär kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.

X